På förekommen anledning vill vi i föreningen påminna om att Torrbergstjärn är ett naturreservat. Det innebär att man inte får hugga ved från skogen vid sjön. Det finns gott om ved i vedhuset  som ligger vid den södra bivacken, om det skulle saknas ved vid någon eldstad.  Det finns dessutom ett vedhus vid den stora parkeringen. Det går att ta med sig ved därifrån också.

Fisket i sjön tycks vara riktigt bra enligt rapporter. Nu saknar vi bara rapporter om fångst av någon av “klunsarna” som simmar i sjön.