Fiskeregler & fiskekort

På Torrbergstjärn får fiske bedrivas med giltigt fiskekort som ska kunna visas upp på plats för eventuell tillsyningsman. 2 fiskespön / kort får användas. 1 kort / 4 fiskar/ person. Kortet är personligt. En person kan lösa flera kort. Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Tillåtet att fiska med fluga, spinn och mete samt pimpelfiske.

De fullständiga fiskereglerna finner du här

SWISH betalning

Sjulnäs fiskevårdsförening kan numera erbjuda betalning av fiskekort via Swish! Fiskekortet blir gällande i 24 timmar från den tidpunkt att betalningen har registrerats. Årskort gäller för resten av det kalenderår som råder vid betalningstillfället (vid köp av årskort kan ett fysiskt kort erhållas vid kontakt med fiskevårdsföreningen).

Vid tillsyn av fiskekontrollant ska betalningsinfomation från Swish-appen med avsändare, summa, datum och klockslag kunna uppvisas av fiskaren. Fiskaren bär alltid ansvaret för att giltig information kan uppvisas varvid mobiltelefon utan batteri, avsaknad av mobiltäckning eller likvärdigt ej är giltiga skäl till att informationen ej kan uppvisas.

I övrigt gäller fortsatt samma villkor och priser:
Dygnskort 100 kr 4 fiskar/kort
Premiärhelg 120 kr 4 fiskar/kort (tillåtet att lösa fler kort )
Årskort 1000 kr (gäller kalenderår, dvs från 2016-01-01 tom 2016-12-31

Swish-inbetalning görs till nr: 123 676 37 18

Flytring

Tjärnen inbjuder till flytringsfiske och under 2010 startades ett försök för att se om det under en längre tid skulle fungera bra att tillåta fiske från flytring i tjärnen.
Resultatet och upplägget har hittills varit bra enligt de som provat på, och flytringsfisket fortsätter att vara tillåtet.

Observera: Det inte tillåtet med flytring under premiärhelgen (fredag, lördag och söndag).
Kom ihåg, visa hänsyn mot fiskare på land och bryggor.

Fiskeförbud

Sjön stängs två gånger per år i samband med fiskutplanteringen. Detta annonseras i Piteå Tidningen. Förbudsskyltar finns då också uppsatta vid sjön.